Đua Tốp Hành Sơn Phụ Vào 10h sáng thứ 7 ngày [11/08/2018]